Ознака: osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada “