Ознака: pravo na subvencionisanu kupovinu električnog mopeda ili lakog tricikla